BraInergy Lipo 5400 mah 7,4 volt

BraInergy Lipo 5400 mah 7,4 volt
BraInergy Lipo 5400 mah 7,4 volt
31.95 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeYu-801006
0 ster(ren) met 0 review(s) Schrijf een review
3
BRAINERGY LiPo-batterij van YUKI MODEL
Door een hoge constante ontladingssnelheid tot 50 °C, de nauwelijks meetbare celdrift en de bijzonder lage interne weerstand is deze oplaadbare lithium-polymeerbatterij (LiPo-batterij) bijzonder geschikt voor borstelloze motor-controller-combinaties (borstelloos) met hoge stromen.

CLP-pictogrammen
GHS corrosief effect GHS-vlam GHS-omgeving
Signaalwoord
Gevaar

veiligheidsinstructies
De volgende informatie over de veilige omgang met LiPo-batterijen moet in acht worden genomen!

Algemeen
Oplaadbare lithiumbatterijen (LiPo, LiHV, LiFe, Li-Ion) kunnen bij verkeerd gebruik vlam vatten en zo brand veroorzaken of fysieke schade veroorzaken.
Ze moeten daarom met speciale zorg worden behandeld, altijd onder toezicht worden gebruikt en horen niet in de handen van kinderen.
Niet in het vuur gooien!

Aflever status
De aansluitkabels en steekcontacten zijn in de fabriek speciaal aangepast aan de betreffende lithiumbatterij en mogen niet worden gewijzigd.
De lithiumbatterij mag niet worden blootgesteld aan mechanische invloeden of zelfs worden geopend en moet worden beschermd tegen overmatige hitte en direct zonlicht.

opslag
Een koele, droge opslaglocatie is goed voor het bewaren van lithiumbatterijen.
Tijdens de opslag moet een minimale afstand van 3 m tot brandbare materialen worden aangehouden.
De lithiumbatterij mag in geen geval worden opgeslagen op of in brandbare materialen.
Voor een kortdurende, permanent bewaakte opslag moeten in de vakhandel verkrijgbare brandwerende zakken worden gebruikt.
Deze zijn niet geschikt voor middellange en lange termijn en vooral niet voor onbewaakte opslag en transport.
Hiervoor is een brandveilige veiligheidscassette essentieel, bijvoorbeeld van de fabrikant Sentry®Safe (www.sentrysafe.com).
Langetermijnopslag van lithiumbatterijen wordt aanbevolen met behoud van ongeveer twee derde van de nominale capaciteit (in het nominale spanningsbereik).
Lithiumbatterijen moeten minimaal elke vier weken worden ontladen.

Opladen & onderhoud
Oplaadbare lithiumbatterijen mogen alleen worden opgeladen, ontladen en onderhouden op een vuurvaste ondergrond met een geschikte balancer-oplader in de daarvoor bestemde modus.
Het is absoluut noodzakelijk de gebruiksaanwijzing van de lader in acht te nemen.
Let bij het aansluiten van de balancer- en laadkabels op de juiste polariteit. In principe moeten alle processen op de lader worden uitgevoerd met de balancerkabel aangesloten.
Lithium-ion-polymeerbatterijen (LiPo) mogen nooit worden opgeladen boven 4,2 V / cel (met LiHV 4,35 V / cel) of ontladen onder 3,3 V / cel.
De maximale laadsnelheid is 2C (voorbeeld: capaciteit 1 Ah x laadstroom 2 A = 2C).
Het wordt over het algemeen aanbevolen om als voorzorgsmaatregel een geschikte brandblusser bij de hand te hebben bij het hanteren van lithiumbatterijen.

Blusmiddel
In geval van brand moet deze worden bestreden met waternevel, kooldioxide, bluspoeder en schuim.
De volle waterstraal is niet geschikt om te blussen.
Het gebruik van een brandblusser met AVD-blusmiddel (Aqueous Vermiculite Dispersion = vloeibaar vermiculiet) wordt in het bijzonder aanbevolen.

Gezondheidsrisico's
Bij gebruik zoals bedoeld, zijn er geen gezondheidsproblemen bekend of te verwachten.
Als de lithiumbatterij wordt vernietigd, kunnen vloeistoffen (elektrolyten) ontsnappen.
Deze zijn ontvlambaar; contact met de ogen of de huid veroorzaakt irritatie.
Dampen kunnen de ogen, de luchtwegen en de huid irriteren.
Door vuur of intense hitte kan de verpakking met geweld barsten.
Bij verhitting of vuur kunnen giftige gassen vrijkomen.
Bij branden komt irriterende rook vrij.

.

Milieugevaren
Bij reglementair gebruik zijn geen nadelige effecten op het milieu bekend of te verwachten. Veeg gemorst materiaal op of zuig het op en plaats het in een geschikte container voor verwijdering. Hiervoor kunnen universele bindmiddelen geschikt zijn. Brandresten moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Garantie
Als een lithiumbatterij af fabriek een defect vertoont dat aantoonbaar het gevolg is van een fabricagefout, wordt het artikel omgeruild in het kader van juridische claims. De garantie omvat geen slijtage door gebruik, gebreken bekend op het moment van aankoop en persoonlijke nalatigheid (bijvoorbeeld oneigenlijk gebruik of onjuiste opslag). De fabrikant en de importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze instructies en voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van grove nalatigheid.

Gesorteerd op configuratie:                        2s1p
Gesorteerd op nominale spanning:            7,4V
Gesorteerd op type connector:                        Deans Ultra PlugJST XH
Einde-laadspanning:                                    4,2 V / cel
Nominale capaciteit:                                    5.400 mAh
Dimensies:                                                137,5 x 46 x 25 mm
Gewicht:                                                280 gram
Afvoersnelheid (continu):        50C                     (270A)
Verbindingskabel:                                    siliconen
Balancer kabel:                                              siliconen

Reviews

Er zijn geen reviews beschikbaar in de huidige taal
Schrijf een review