Brainergy LiPo-batterij 3s1p 11.1V 1000mAh 45C XT60

1 stuks

Brainergy LiPo-batterij 3s1p 11.1V 1000mAh 45C XT60
Brainergy LiPo-batterij 3s1p 11.1V 1000mAh 45C XT60
14.95 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeYu-801020
4260256387386
0 ster(ren) met 0 review(s) Schrijf een review
1
BRAINERGY LiPo-batterij van YUKI MODEL
Door een hoge constante ontladingssnelheid tot 45 ° C, de nauwelijks meetbare celdrift en de bijzonder lage inwendige weerstand is deze oplaadbare lithium-polymeerbatterij (LiPo-batterij) bijzonder geschikt voor borstelloze motor-controllercombinaties (brushless) die met hoge stromen worden bedreven zullen.


Configuratie:                            3s1p
Nominale spanning:                11.1V
Connector:                            Goud contact Ø 3,5 mm JST XH XT60
Oplaadspanning:                4,2 V / cel
Dimensies:                            72 x 35 x 20 mm
Nominale capaciteit:                1.000 mAh
Gewicht:                            85 g
Ontlading (permanent):                45C (45 EEN)
Verbindingskabel:                siliconen
Balancer kabel:                            siliconenSignaalwoord
Gevaar

veiligheidsinstructies
De volgende aanwijzingen voor het veilig omgaan met LiPo-accu's moeten in acht worden genomen!

Algemeen
Oplaadbare lithiumbatterijen (LiPo, LiHV, LiFe, Li-Ion) kunnen bij onjuist gebruik vlam vatten en daardoor brand veroorzaken of fysieke schade veroorzaken. Ze moeten daarom met bijzondere zorg worden behandeld, altijd onder toezicht worden gebruikt en horen niet in de handen van kinderen. Niet in vuur werpen!

Aflever status
De aansluitkabel en steekcontacten zijn in de fabriek speciaal op de desbetreffende lithiumbatterij afgestemd en mogen niet worden vervangen. De lithiumbatterij mag niet worden blootgesteld aan mechanische invloeden of zelfs maar worden geopend en moet worden beschermd tegen overmatige hitte en direct zonlicht.

opslag
Een koele, droge opslaglocatie is goed voor het bewaren van lithiumbatterijen. Tijdens opslag moet een afstand van minimaal 3 m tot brandbare materialen worden aangehouden. De lithiumbatterij mag in geen geval op of in brandbare materialen worden bewaard. Brandwerende zakken verkrijgbaar bij speciaalzaken moeten worden gebruikt voor kortstondige, permanent bewaakte opslag. Deze zijn niet geschikt voor middellange en lange termijn en in het bijzonder voor onbewaakte opslag en transport. Een brandwerende veiligheidscassette is hiervoor essentieel, bijvoorbeeld van de fabrikant Sentry®Safe (www.sentrysafe.com). Langdurige opslag van lithiumbatterijen wordt aanbevolen met behoud van ongeveer tweederde van de nominale capaciteit (in het nominale spanningsbereik). Lithiumbatterijen moeten minstens om de vier weken worden ontladen.

Opladen en onderhoud
Oplaadbare lithiumbatterijen mogen alleen worden opgeladen, ontladen en onderhouden op een brandveilige ondergrond met een geschikte balancer-oplader in de bedoelde modus. Hiervoor moet de gebruiksaanwijzing van de oplader in acht worden genomen. Let er bij het aansluiten van de balancer en laadkabels op dat de polariteit correct is. In principe moeten alle processen op de oplader worden uitgevoerd met de stabilisatiekabel aangesloten. Lithium-ion-polymeerbatterijen (LiPo) mogen nooit worden opgeladen boven 4,2 V / cel (met LiHV 4,35 V / cel) of ontladen onder 3,3 V / cel. De maximale laadsnelheid is 2C (voorbeeld: capaciteit 1 Ah x laadstroom 2 A = 2C). Het wordt over het algemeen aanbevolen om een ​​geschikte brandblusser bij de hand te hebben als voorzorgsmaatregel bij het omgaan met lithiumbatterijen.

Blusmiddel
In geval van brand moet deze worden bestreden met waternevel, kooldioxide en bluspoeder en schuim. De volle waterstraal is niet geschikt om te blussen. Het gebruik van een brandblusser met AVD-blusmiddel (Waterige Vermiculietdispersie = vloeibaar gemaakt vermiculiet) wordt in het bijzonder aanbevolen.

Gezondheidsrisico's
Bij correct gebruik zijn er geen gezondheidsproblemen bekend of te verwachten. Bij vernieling van de lithiumbatterij kunnen vloeistoffen (elektrolyten) ontsnappen. Deze zijn brandbaar en contact met de ogen of huid veroorzaakt irritatie. Dampen kunnen de ogen, de ademhalingswegen en de huid irriteren. Door vuur of intense hitte kan de verpakking hevig barsten. Bij verwarming of vuur kunnen giftige gassen vrijkomen. Bij verbranding ontstaat irriterende rook. In geval van nood is het alarmnummer +49 (0) 30 19240 de klok rond bereikbaar.

Milieugevaren
Bij correct gebruik zijn er geen nadelige effecten op het milieu bekend of te verwachten. Veeg gemorst materiaal op of zuig het op en plaats het in een geschikte container voor verwijdering. Hiervoor zijn wellicht universele bindmiddelen geschikt. Verbrandingsresten moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke officiële voorschriften.

Garantie
Als een lithiumbatterij af fabriek een defect vertoont waarvan kan worden aangetoond dat het te wijten is aan een fabricagefout, wordt het artikel omgeruild in het kader van juridische claims. De garantie dekt geen slijtage veroorzaakt door gebruik, defecten die al bekend waren op het moment van aankoop en persoonlijke nalatigheid (bijvoorbeeld oneigenlijk gebruik of onjuiste opslag). De fabrikant en de importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze instructies en voor materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van grove nalatigheid.


Reviews

Er zijn geen reviews beschikbaar in de huidige taal
Schrijf een review
Ontvang de juiste deals voor uw locatie; Selecteer uw land