Epoxi hars en verharder

25 Gram

Epoxi hars en verharder
Epoxi hars en verharder
6.99 *Prijzen zijn inclusief btw
ArtikelcodeYu-650081
4251577104462
0 ster(ren) met 0 review(s) Schrijf een review
4
5 minuten epoxy voor lijmen en afdichten
De EVERGLUE 5 minuten durende epoxy bestaat uit reactieve hars en een verharder.
Na het mengen van beide componenten in gelijke delen bedraagt ​​de verwerkingstijd bij kamertemperatuur ca. vijf minuten.
Onder warmere omstandigheden reageren de componenten sneller, wat de verwerkingstijd kan verkorten.
De eindsterkte wordt na ca. 24 uur bereikt.
De epoxyhars is bijzonder geschikt voor de universele montage en reparatie van verschillende materialen zoals metaal, kunststof, keramiek, glas, porselein, steen, hout, beton en rubber.
Zelfklevende plekken en afdichtingen zijn permanent bestand tegen water, benzine en olie.
Tussenruimten tot 3 mm kunnen moeiteloos worden opgevuld, waardoor overtollige kunsthars in uitgeharde toestand mechanisch kan worden verwerkt.

Producteigenschappen:

universeel
bestand tegen veroudering
trillingsbestendig
weerbestendig

Epoxyhars (component A)
Voorzichtigheid
GHS-uitroepteken GHS-omgeving
Waarschuwingen voor gevaren

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 kan allergische huidreacties veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 ​​Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
veiligheidsinstructies

P101 Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P313 + P333 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P313 + P337 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / nationale voorschriften.
Speciale etikettering

EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan allergische reacties veroorzaken.
Gezondheidsrisico's

Mensen die allergisch zijn voor epoxies, moeten het product niet hanteren.

Epoxy verharder (component B)
Voorzichtigheid
GHS-uitroepteken
Waarschuwingen voor gevaren

H317 kan allergische huidreacties veroorzaken.
veiligheidsinstructies

P101 Als medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P313 + P333 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / nationale voorschriften.
Categorie: Epoxyharsen


Reviews

Er zijn geen reviews beschikbaar in de huidige taal
Schrijf een review
Ontvang de juiste deals voor uw locatie; Selecteer uw land